Gestionar al vieţii cultural - artistice timişene, C.C.A.J. Timiş urmãreşte deopotrivã sã satisfacã cerinţele publicului iubitor de folclor - prin manifestãrile organizate, sã cerceteze, sã conserve şi sã valorifice tradiţiile şi obiceiurile acestor locuri şi sã asigure pregãtirea şi perfecţionarea artisticã, cultivarea şi afirmarea talentelor în domeniul artei, culturii şi al meşteşugurilor tradiţionale.

Doriţi sã ne cunoaşteti mai bine? Cercetaţi continutul prezentului website şi cu siguranţã veţi descoperi o ofertã culturalã diversificatã, o nouã dimensiune a fenomenului artistic...

...continuã [ro]
...next [en]


Noutãţi

CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI TIMIŞ
organizează


Festivalul Național de Folclor
„TRADIȚII LA ROMÂNI”
Ediția I


- 7-8 octombrie 2014 -
- Timisoara -

Consiliul Judeţean Timiş, prin Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, organizează festivalul național de folclor „TRADIȚII LA ROMÂNI”, ediția I, și vă invită la un regal folcloric al ansamblurilor profesioniste din țară în zilele de 7-8 octombrie 2014, începând cu ora 18:30 la Sala Capitol a Filarmonicii Banatul din Timișoara.

Programul este urmatorul:

Marți – 7 octombrie 2014, ora 18:30

Ansamblul Profesionist „BANATUL” cu invitații:
Tiberiu Ceia, Elena Jurjescu Todi, Luca Novac

Ansamblul Profesionist „MUREȘUL” și soliștii:
Leontina Pop, Dorina Oprea, Dorina Grad, Maria Sântean Paghiura.

Ansamblul Profesionist „MARIA TĂNASE” și soliștii:
Maria Ionescu Căpitănescu, Constantin Enceanu, Marius Măgureanu, Lavinia Bârsoghe, Liliana Popa, Manuela Motocu, Aneta Șișu, Cristi Bănățeanu, Ciri Mayer Liviu Dică.

Miercuri – 8 octombrie 2014, ora 18:30

Invitat special Ansamblul „TIMIȘUL” și soliștii:
Carmen Popovici Dumbravă, Dumitru Teleagă, Dumitru Stoicănescu.

Asamblul Profesionist „CINDRELUL JUNII SIBIULUI” și soliștii:
Alina Bîcă,Adrian Neamțu, Daniel Rosalim, Răzvan Năstănescu, Codruța Rodean, Paul Ananie, Gabriel Dumitru, Nicu Mîță, Andreea Haisam.

Ansamblul Profesionist „BANATUL” cu invitații săi:
Mihaela Petrovici, Ramona Vița, Adrian Stanca, Stana Stepanescu, Bogdan Toma, Ciprian Pop.VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI TIMIŞ
organizează


ANUNŢ

- 31.10.2014, ora 1200 -
- sediul instituţiei -
- strada E. Ungureanu nr. 1 -

- concurs/examen -


Șef serviciu (referent) - studii superioare, grad profesional IA - 1 post
( perioadă nedeterminată);

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:
- cerere de înscriere;
- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă si adeverinta de vechime;
- copie xerox diploma de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:
- să aibă cetățenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris, vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitațile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii, și, după caz, de vechime (min. 7 ani);
- nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice de participare la concurs:
- studii superioare, cu diplomă de licență în filologie sau muzică;
- cunoașterea legislației privind patrimoniul imaterial;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza/franceza/germana), nivel mediu sau avansat;
- cunoştinţe operare PC (Ms Word, Excel);

Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu.

Bibliografie de concurs: - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului  contractual din autoritațile și instituțiile publice, cu modificarile și  completarile ulterioare;
- Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
- Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr 2436/2008 privind elaborarea Programului National de salvgardare, protejare si punere in valoare a patrimoniului cultural imaterial;
- Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr 2491/2009 pentru aprobarea regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU;
- Ordonanța 21/2007 privind institutiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;
- Strategia culturală a județului Timiș 2002-2005, Institutul Intercultural Timișoara, Timișoara, Eurostampa, 2005;
- Pîrvu Ionică, Manager de proiect: ghidul profesionistului, București, CPPC, 2008;
- Fișa postului.

Etapele desfășurării concursului/examenului pentru ocuparea posturilor vacante, sunt, după cum urmează:
- până la data de 03.10.2014, ora 10.00, depunerea dosarelor;
- până la data de 06.10.2014, ora 16.00, selecția dosarelor;
- până la data de 07.10.2014, ora 16.00, depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor;
- până la data de 09.10.2014, ora 16.00, soluționarea contestațiilor privind selecția dosarelor;
- în data de 31.10.2014, ora 10.00, proba scrisă și/sau proba practică;
- până la data de 31.10.2014, ora 16.00, afișarea rezultatelor la proba scrisă;
- până la data de 03.11.2014, ora 16.00, depunerea contestațiilor privind proba scrisă;
- până la data de 04.11.2014, ora 16.00, soluționarea contestațiilor privind proba scrisă;
- în data de 05.11.2014, ora 10.00, interviul;
- până la data de 05.11.2014, ora 12.00, afișarea rezultatelor interviului;
- în data de 05.11.2014, ora 16.00, afișarea rezultatelor finale.


Informaţii la telefon 0256/435158 int. 31 (compartiment resurse umane) sau direct la sediul instituţiei
(data postării anunţului 18.09.2014)
CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI TIMIŞ
organizează


ANUNŢ

- 31.10.2014, ora 1000 -
- sediul instituţiei -
- strada E. Ungureanu nr. 1 -

- concurs/examen -


1. Solist instrumentist - studii superioare, grad profesional I – 1 post
(perioadă determinată, atribuire directă conform OUG 21/2007);

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:
- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă si adeverinta de vechime;
- copie xerox diploma de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:
- să aibă cetațenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- sâ cunoască limba română, scris, vorbit;
- să aibă vârsta minima reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitațile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii, și, după caz, de vechime (min. 10 ani);
- nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice de participare la concurs:
-studii superioare muzicale cu diplomă de licență;

Concursul/examenul va consta în:
- probă practică din suitele de dansuri și orchestră a Ansamblului Banatul
- interviu.
2. Instrumentist - studii medii, treapta profesională I - 1 post
(atribuire directă, perioadă nedeterminată conform OG 21/2007)

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:
- cerere de înscriere;
- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă și adeverință de vechime;
- copie xerox diplomă de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:
- să aibă cetațenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris, vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exercitiu;
- are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitațile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii, și, după caz, de vechime (min. 2 ani);
- nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice de participare la concurs:
- studii medii, liceu de muzică, cu diplomă de bacalaureat;

Concursul/examenul va consta în:
- probă practică din suitele de dansuri și orchestră a Ansamblului Banatul
- interviu.
Solist balet, studii medii, treapta I - 1 post
(atribuire directă, perioadă nedeterminată conform OG 21/2007)

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente: - cerere de înscriere;
- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă și adeverință de vechime;
- copie xerox diplomă de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:

- să aibă cetațenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris, vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplina de exercițiu;
- are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitațile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii, și, după caz, de vechime (min. 5 ani);
- nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice de participare la concurs:
- studii medii, cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în domeniu (balerin,dansator) minim 10 ani;
- vârsta cuprinsă între 30 și 45 ani;
- aspect fizic corespunzator postului pentru care candidează;
- forma fizică corespunzatoare postului;
- constituie avantaj, atestat în domeniu.

Concursul/examenul va consta în:
- probă practică din suitele de dansuri a Ansamblului Banatul și repertoriul coregrafic național din diferite zone folclorice (de bază)
- interviu.
Muncitor calificat 1 post
(atribuire directă, perioadă nedeterminată conform OG 21/2007)

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:
- cerere de înscriere;
- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă și adeverintă de vechime;
- copie xerox diplomă de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:
- să aibă cetățenia română, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în Romania;
- să cunoască limba română, scris, vorbit:
- să aibă vârsta minima reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exercitiu;
- are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau unitațile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii, și, după caz, de vechime (min. 5 ani);
- nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni

Condiții specifice de participare la concurs:
- studii medii generale, profesionale, cursuri de calificare;
- apt din punct de vedere fizic și medical pentru activitatea specifică postului.

Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu.

Bibliografie de concurs:
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritațile și instituțiile publice, cu modificarile și  completarile ulterioare;
- regulamentul intern al CCAJ Timiș;
- regulamentul de organizare și funcționare al CCAJ Timiș;

Etapele desfășurării concursului/examenului pentru ocuparea posturilor vacante, sunt, după cum urmează:
- până la data de 03.10.2014, ora 10.00, depunerea dosarelor;
- până la data de 06.10.2014, ora 16.00, selecția dosarelor;
- până la data de 07.10.2014, ora 16.00, depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor;
- până la data de 09.10.2014, ora 16.00, soluționarea contestațiilor privind selecția dosarelor;
- în data de 31.10.2014, ora 10.00, proba scrisă și/sau proba practică;
- până la data de 31.10.2014, ora 16.00, afișarea rezultatelor la proba practică;
- până la data de 03.11.2014, ora 16.00, depunerea contestațiilor privind proba scrisă;
- până la data de 04.11.2014, ora 16.00, soluționarea contestațiilor privind proba scrisă;
- în data de 05.11.2014, ora 10.00, interviul;
- până la data de 05.11.2014, ora 12.00, afișarea rezultatelor interviului;
- în data de 05.11.2014, ora 16.00,
afișarea rezultatelor finale.
Informaţii la telefon 0256/435158 int. 31 (compartiment resurse umane) sau direct la sediul instituţiei
(data postării anunţului 18.09.2014)FESTIVALUL
CONCURS NAŢIONAL DE INTERPRETARE VOCALĂ
"MARIANA DRĂGHICESCU"
ediţia a XII-a

- 18-21 septembrie 2014

Condiţii de participare:
Concursul este destinat soliştilor vocali cu vârsta între 16 şi 29 de ani.
Nu pot participa soliştii vocali care au câştigat la ediţiile anterioare ale
festivalului “Mariana Drăghicescu” Marele Premiu sau locul I... citeşte.

fişă de concurs
CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI TIMIŞ
organizează


FESTIVALUL FANFARELOR LA TIMIŞOARA

- 14 septembrie 2014 -
- Timisoara -

Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Timiş organizează în data de
14 septembrie 2014, în Timişoara, Festivalul Fanfarelor, manifestare
finanţată prin Agenda Culturală a Consiliului Judeţean Timiş, după următorul program:
Ora 12,00 - Parada fanfarelor participante, pe traseul: str. E. Ungureanu (sediul CCAJT) – str. Mărăşeşti – Piaţa Victoriei – Grădina de vară Capitol;
Ora 13,00 - Program artistic pe scena Grădinii de Vară Capitol.

Participă :

Fanfara Pro Amicitia, Fanfarele din Răcăjdia, Bănia,
Lăpuşnicu Mare (Caraș-Severin), Jimbolia, Giroc, Fanfara Bethel, precum și fanfarele din Grebenac și Satu Nou (Serbia).Intrarea este liberă.

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI TIMIŞ
organizează


ANUNŢ

- 14.10.2014, ora 1000 -
- sediul instituţiei -
- strada E. Ungureanu nr. 1 -


Expert- studii superioare, grad profesional I – 1 post
(perioadă nedeterminată);

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:
- cerere de înscriere;
- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă şi adeverinţă de vechime;
- copie xerox diplomă de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:
- Să aibă cetaţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinînd Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- Să cunoască limba română, scris, vorbit;
- Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate;
- Îndeplineşte condiţiile de studii, şi, după caz, de vechime (min. 7 ani);
- Nu a fost condamnată definitiv pentru savârşirea unei infracţiuni.

Condiţii specifice de participare la concurs:
- Studii superioare cu diplomă de licenţă muzicale şi/sau pedagogie muzicală;
- Experienţă în domeniul pedagogic.

Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă şi/sau probă practică şi interviu.

Bibliografie de concurs:
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual
din autoritătile şi instituţiile publice, cu modificarile şi completările ulterioare;
Regulamentul intern al CCAJ Timiş;
Regulamentul de organizare şi funcţionare al CCAJ Timiş;
Fişa postului

Etapele desfăsurării concursului/examenului pentru ocuparea posturilor vacante, sunt, după cum urmează:

- până la data de 16.09.2014, ora 10.00, depunerea dosarelor;
- până la data de 18.09.2014, ora 16.00, selecţia dosarelor;
- până la data de 19.09.2014, ora 16.00, depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor;
- până la data de 22.09.2014, ora 16.00, soluţionarea contestaţiilor privind selecţia dosarelor;
- în data de 14.10.2014, ora 10.00, proba scrisă şi/sau proba practică;
- până la data de 14.10.2014, ora 16.00, afişarea rezultatelor la proba scrisă şi/sau proba scrisă;
- până la data de 16.10.2014, ora 16.00, depunerea contestaţiilor privind proba scrisă;
- până la data de 17.10.2014, ora 16.00, soluţionarea contestaţiilor privind proba scrisă;
- în data de 20.10.2014, ora 10.00, interviul;
- până la data de 20.10.2014, ora 12.00, afişarea rezultatelor interviului;
- în data de 20.10.2014, ora 16.00, afişarea rezultatelor finale.

Informaţii la telefon 0256/435158 int. 31 (compartiment resurse umane) sau direct la sediul instituţiei
(data postării anunţului 02.09.2014)
CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI TIMIŞ


PROCEDURA DE ADMITERE ÎN CADRUL ŞCOLII DE ARTE
din Timişoara

An de studii
2014/2015


Şcoala de Arte, ca formă de specializare artistică, încurajează o cât mai largă arie de persoane să-i treacă pragul, oferindu-le posibilitatea de a se manifesta artistic şi perfectiona într-un mediu de traditie la cele 35 de specializari.

Înscrierea la cursurile Școlii de Arte din Timișoara nu este restrictivă, nefăcându-se o limitare pe criterii de sex, religie, nivel de studii,etc

Există o singură cerința, aceea a încadrării în vârstele standard prevăzute, în funcție de domeniul vizat.Vârsta maxima prevăzută este de 60 de ani, pentru canto solicitanții trebuie să se încadreze între 14-55 de ani.Prin excepție, pentru copii cu potențial artistic deosebit, comisia de admitere poate accepta o derogare de la mențiunile făcute mai sus.

DOCUMENTE NECESARE :

1.fișa de înscriere
2.copie dupa C.I., B. I. sau alte documente de identificare( care să conțină CNP).
3.adeverința medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste faptul că solicitantul este apt să desfășoare cursul vizat.

ETAPE:

• Se verifică încadrarea în vârstele standard
• Se achită taxa de înscriere de 30 lei
• Se completează fișa de înscriere , care se depune împreună cu documentele menționate mai sus și cu copia chitanței care atestă plata taxei de înscriere
• Solicitantul se prezintă în perioada 3-4 septembrie a.c. între orele 10-14 sau 16-18 în vederea participării la consultații cu expertul/ instructorul care predă cursul.
• Examinarea propriu-zisă va avea loc în perioada 11 - 12 septembrie 2014 ,între orele 10-14 și 16-18, conducerea CCAJT rezervandu-și dreptul de a organiza o noua sesiune de înscrieri și examinări în perioada 8-9 octombrie 2014, la specializările la care nu au fost ocupate locurile prevăzute.


ÎN CE CONSTĂ EXAMINAREA?

• INTERVIU-cu o comisie de specialitate, formată din profesorii școlii
• Proba practică( ex. interpretarea unui cântec la alegere, realizarea unei schițe etc) precum si testarea simțului ritmic și melodic pentru cei înscriși la secțiunea muzicală. Toate aceste cerințe vor fi exemplificate celor înscriși de către profesori în cadrul consultațiilor ce preced examinarea.


AFIȘAREA REZULTATELOR:

Ca efect al examinării, comisia va indica prin calificativul ADMIS sau RESPINS dacă solicitantul răspunde unui minim de cerințe care să-i permită să se specializeze artistic în cadrul acestei forme de învățământ alternativ.
Rezultatele se vor afișa în ziua examinării.
Împotriva acestei decizii, solicitantul respins poate formula o contestație în termen de…de la afișarea rezultatelor, care va fi soluționată în termen de…de la depunere.

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR ADMIȘI:

• Se va realiza pe specializarea indicată în cererea de înscriere
• În cazul în care pe aceiași specializare există mai mulți profesori, se va avea în vedere opțiunea cursantului, în limita locurilor disponibile.
• În cazul în care profesorul dorit are acoperită întegral norma, cursantul va fi repartizat profesorului angajat care nu are norma acoperită.
• Nu se admite ca în cazul în care solicitantul a fost respins pe o specializare să fie direcționat și acceptat inspre o noua specializare, decat ca efect al vointei sale.In aceste conditii, solicitantul va urma o noua procedura de inscriere si examinare, cu completarea unei noi cereri de inscriere si achitarea unei noi taxe.


Cursantii au obligatia de a se prezenta luni 15 SEPTEMBRIE, ora 18, la FESTIVITATEA DE DESCHIDERE, care va avea loc în Curtea Mănăstirii Franciscane( sediul CCAJT, Școala de Arte).

Cursurile se vor desfășura pe cele doua semestre, cu respectarea vacanțelor, după cum urmează:

Semestrul I
15 septembrie-19 decembrie 2014
Vacanța de iarnă 20 decembrie 2014-11 ianuarie 2015


Semestrul II
12 ianuarie -19 iunie 2015
Vacanța de primăvară 11-19 aprilie 2015


Manager CCAJT
Laichici Liliana

Director adj.
Magurean Codruța

REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA TAXELE ȘCOLARE

Pentru anul de studiu 2014/2015, se vor aplica următoarele taxe:
1. taxa de înscriere: 30 lei
2. taxa de eliberare a diplomei de studii: 30 lei
3. taxa / an de studiu / cursant-pentru cursurile cu
predare colectivă 750 lei

4. taxa / an de studiu / cursant-pentru cursurile cu
predare individuală 800 lei
(cu excepția celor de la pct.5) 800 lei
5. taxa / an de studiu / cursant-pentru cursurile cu predare individuală, la care programa prevede și corepetiție (canto muzică populară, ușoară și clasică) 850 lei


PLATA TAXELOR- se va face în două tranșe, după cum urmează:

• Până la data de 1 octombrie 2014 - 50 la sută din taxă
• Până la data de 1 februarie 2015 – 50 la sută din taxăEXCEPȚIE: În cazul în care înscrierea operează ulterior datelor standard, cursantul are obligația de a achita taxa în termen de 10 zile de la data încheierii contractului de studii.
În cazul NEACHITĂRII- taxelor până la scadență, pe baza referatului casierului, directorul adj. va face propuneri în vederea exmatriculării.
Cursanții, care din motive temeinice, nu pot face plata până la termenul scadent, vor face o cerere motivată de amanare a plății, care va fi supusă aprobarii profesorului si mai apoi Consiliului de Administrație.

De asemenea, titularul de curs (expert, instructor,angajat sau PFA), are obligația întocmirii până la data de 15 octombrie a.c. a unui RAPORT , care sa evidențieze:
• nr. cursanți plătitori pentru anul I de studiu
• nr. de cursanți rămași din anul anterior
• nr. de cursanți retrasi, exmatriculați sau care au facut cereri de suspendare etc.

Conducerea CCAJT va dispune prin DECIZIE exmatricularea celor care nu au plătit taxa sau care nu s-au mai prezentat la cursuri în termen de 30 de zile de la data începerii noului an de studii.
SUSPENDAREA CURSULUI- operează în virtutea unei cereri aprobate de conducerea CCAJT, pentru o durata de maxim 2 ani de la data încheierii ultimului an de studiu
TRANSFERUL unui cursant al Școlii de Arte Timisoara la o școala similara se va face fară a putea fi solicitată restituirea taxelor.
În cazul în care o persoană solicită transferul la Școala de Arte Timișoara de la o școală similară, solicitantul va trebui să achite integral taxa prevazută pentru anul de studiu în care operează transferul și să depună urmatoarele documente:
• Cerere de transfer
• Foaia matricolă - în copie certificată de către școala de transfer
• Copie dupa C. B.I. ori alt document ce conține CNP
• Adeverința medicală, care să ateste capacitatea cursantului de a urma cursul

TRANSFERUL în cadrul instituției:
- este admis doar în cadrul aceleiași specializări
- este posibil doar la începutul urmatorului an de studiu, nu în cursul anului în derulare.

REDUCERILE DE TAXE: -opereaza cu titlu limitativ, doar pentru situații de excepție, cu acceptul profesorului și aprobarea Consiliului de Adminstrație,
pentru cazuri temeinic motivate sau pentru realizări de exceptie ale cursanților. ( contributie la o imagine pozitivă a Școlii, premii naționale, etc)

Manager
Liliana Laichici

Director adj.
Magurean CodrutaVĂ AŞTEPTĂM!


CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI TIMIŞ


Tabără pentru învăţarea limbii româneÎn primele zile ale acestei săptămâni, la Timișoara au sosit șase adolescenţi din Serbia, zona Panciova, însoţiţi de o profesoară, pentru a participa la o tabără de învăţare a limbii române literare. ‏Tabăra a fost organizată de către Consiliul Judeţean Timiș și de Centrul de Cultură și Artă al Judeţului Timiș
.‏Tinerii au fost selectaţi din satele aflate în apropierea oraşului Panciova și toţi sunt participanţi la olimpiade școlare de limba română din Serbia.
Programul lor la Timişoara nu a cuprins doar lecţii practice de limba română, ci și vizitarea orașului, mai cu seamă a principalelor ‏obiective culturale și turistice.


CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI TIMIŞ
organizează


"Spectacol folcloric extraordinar la Muzeul Satului"

- duminica, 10 august 2014, ora 1930 -Duminică, 10 august 2014, începând cu ora 19,30, vă invităm la spectacolul folcloric extraordinar „Casa Bănăţeană”, pe scena Muzeului Satului Bănăţean din Timişoara.

Participă soliştii vocali: Mariana Deac, Petrică Miulescu Irimică, Adrian Stanca, Zorica Savu, Otilia Duma, Daniel Scorobete şi Petrica Brundeanu.
Acompaniază Formaţia "Doru Ţăranu".


Mai participă Ansamblul "Cununa Timişului" din Ghiroda şi Formaţia Peregrinii.

Prezintă Felicia Stoian.

Evenimentul este organizat de Consiliul Judeţean Timiş, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş şi Muzeul Satului Bănăţean Timişoara.Intrarea este liberă.

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!


CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI TIMIŞ
organizează


"NEDEEA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI"

- duminica, 3 august 2014, ora 1100 -
- Valea lui Liman -


Centrul de Cultură şi Artă Timiş, în colaborare cu Primăria com. Tomeşti organizează ediţia a XXXIX-a a manifestării tradiţionale „NEDEEA ROMÂNILOR”. Manifestare este finanţată de Consiliul Judeţean Timiş şi se va derula duminică, 3 august 2014, la Valea lui Liman, în jud Timiş, începând cu ora 11,00. La spectacol vor participa: Ansamblul Profesionist Banatul, alături de care vor face să răsune Valea lui Liman solişti de fală ai Banatului precum: Liliana Liachici, Mihaela Petrovici, Carmen Popovici Dumbravă, Dana Gruescu, Dumitru Stoicănescu, Bogdan Toma, Maria Coman, Daniel Scorobete, Felicia Stoian, Georgiana Necşa, Iasmina Iova, Marius Bodea, Roxana Chiriţă.Conducerea muzicală: Sebastian Roşca
Coregrafia: Maeştrii Brânduşa şi Nicolae Stănescu
Mai participă: Formaţia ”Dubaşii” din Tomeşti şi invitaţi speciali din Serbia şi Ungaria.

Prezintă: Felicia Stoian

Manager: Liliana Laichici
Dir. Artistic: Adrian Scorobete
Org. Spect: Loredana Bândariu
Sonorizare: Florin CipuVĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!


CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI TIMIŞ
organizează


ANUNŢ

- 22.07.2014, ora 1200 -
- sediul instituţiei -
- strada E. Ungureanu nr. 1 -


selecţie de dosare

1. Maestru dans - studii medii, treapta profesională I
(1 post cu atribuire directă perioadă determinată);

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;
- alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:
- Să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în Romănia ;
- Să cunoască limba romănă, citit, scris, vorbit:
- Să aibă vîrsta minimă reglementată de prevederile legale;
- Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- Are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate;
- Îndeplineşte condiţiile de studii, şi, dupa caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs (min 7 ani);
- Nu a fost condamnată definitiv pentru savărşirea unei infracţiuni.

Condiţii specifice de participare la concurs:
- Studii medii, cu diploma de bacalaureat;
- Curs de calificare în domeniul coregrafic;
- Experienţa în domeniu constituie un avantaj.

Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă şi/sau probă practică şi interviu.

Etapele desfasurarii selectiei de dosare pentru ocuparea postului, sunt, după cum urmează:

• până la data de 18.07.2014, ora 10.00, depunerea dosarelor;
• până la data de 22.07.2014, ora 16.00, selecția dosarelor;
• până la data de 23.07.2014, ora 16.00, depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor;
• până la data de 24.07.2014, ora 16.00, soluționarea contestațiilor privind selecția dosarelor;
• în data de 25.07.2014, ora 16.00, afișare rezultate.
Informaţii la telefon 0256/435158 int. 31 (compartiment resurse umane) sau direct la sediul instituţiei (data postării anunțului 03.07.2014)CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI TIMIŞ
organizează


Concurs/ examen

- 11.08.2014, ora 1000 -
- sediul instituţiei -
- strada E. Ungureanu nr. 1 -


pentru ocuparea postului de:

1. Sef serviciu (referent)
- studii superioare, grad profesional IA - 1 post

(perioada nedeterminata);

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:
- cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice;
- copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;
- alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:
- Sa să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România ;
- Sa cunoasca limba romana, citit, scris, vorbit:
- Sa aiba virsta minima reglementata de prevederile legale;
- Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata pe baza adeverintei medicale elib.de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;
- Indeplineste conditiile de studii, si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs (min 10 ani);
- Nu a fost condamnata definitiv pentru savirsirea unei infractiuni.

Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii superioare, cu diploma de licenta;
- Cunoasterea legislatiei privind patrimoniul imaterial
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza/franceza/germana), nivel mediu sau avansat ;
- Cunoştinţe operare PC (Ms Word, Excel);

Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu.

Bibliografie de concurs:
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
• Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr 2436/2008 privind elaborarea Programului National de salvgardare, protejare si punere in valoare a patrimoniului cultural imaterial;
• Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr 2491/2009 pentru aprobarea regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU
• Ordonanta 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic;
• Strategia culturala a judetului Timis 2002-2005, Institutul Intercultural Timisoara, Timisoara, Eurostampa, 2005;
• Pirvu, Ionica, Manager de proiect: ghidul profesionistului, Bucuresti, CPPC, 2008
• Fisa postului

Etapele desfasurarii concursului/examenului pentru ocuparea posturilor vacante, sunt, dupa cum urmeaza:
 pina la data de 14.07.2014, ora 10.00, depunerea dosarelor;
 pina la data de 16.07.2014, ora 16.00, selectia dosarelor;
 pina la data de 18.07.2014, ora 16.00, depunerea contestatiilor privind selectia dosarelor;
 pina la data de 21.07.2014, ora 16.00, solutionarea contestatiilor privind selectia dosarelor;
 in data de 11.08.2014, ora 10.00, proba scrisa si/sau proba practica;
 pina la data de 12.08.2014, ora 13.00, afisarea rezultatelor la proba scrisa si/sau proba scrisa;
 pina la data de 13.08.2014, ora 10.00, depunerea contestatiilor privind proba scrisa;
 pina la data de 14.08.2014, ora 16.00, solutionarea contestatiilor privind proba scrisa;
 in data de 18.08.2014, ora 10.00, interviul;
 pina la data de 18.08.2014, ora 14.00, afisarea rezultatelor interviului;
 in data de 18.08.2014, ora 16.00, afisarea rezultatelor finale.

Informaţii la telefon 0256/435158 int. 31 (compartiment resurse umane) sau direct la sediul instituţiei (data postarii anuntului 30.06.2014)
CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI TIMIŞ
anuntă:


FESTIVALUL CONCURS
„LADA CU ZESTRE”
- ediţia a VIII-a -


- duminica, 22.06.2014, ora 1800 -
- Parcul ROZELOR - Timisoara -


Castigatoarea acestei editii a Festivalului-Concurs LADA CU ZESTRE este comuna GIROC.

GALA FESTIVALULUI CONCURS „LADA CU ZESTRE”
- ediţia a VIII-a -
[ desfăşurător ]
CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI TIMIŞ
organizează:


Concurs/ examen
- joi, 24.07.2014, ora 1000 -
- la sediul institutiei -
- strada E. Ungureanu nr.1 -


Pentru ocuparea posturilor

1. Pompier- studii medii, treapta profesionala I – 1 post (perioada nedeterminata);

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:
- cerere de înscriere;
- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă si adeverinta de vechime;
- copie xerox diploma de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:
- Sa aiba cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
- Sa cunoasca limba romana, scris, vorbit:
- Sa aiba virsta minima reglementata de prevederile legale;
- Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata pe baza adeverintei medicale elib.de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;
- Indeplineste conditiile de studii, si, dupa caz, de vechime (min. 7 ani);
- Nu a fost condamnata definitiv pentru savirsirea unei infractiuni.

Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii medii generale, profesionale, cursuri de calificare;
- Cursuri de calificare si atestare pentru prevenirea si stingerea incendiilor;
- Apt din punct de vedere fizic si medical pentru activitatea de prevenire si stingere a incendiilor;
Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu.

Bibliografie de concurs:
• Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ;
• O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
• O.M.A.I. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta.
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca.
• Fisa postului

2. Solist instrumentist- studii superioare, grad profesional IA- 1 post (atribuire directa, perioada nedeterminata, conform OG 21/2007)

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:
- cerere de înscriere;
- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă si adeverinta de vechime;
- copie xerox diploma de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:
- Sa aiba cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
- Sa cunoasca limba romana, scris, vorbit:
- Sa aiba virsta minima reglementata de prevederile legale;
- Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata pe baza adeverintei medicale elib.de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;
- Indeplineste conditiile de studii, si, dupa caz, de vechime (min. 10 ani);
- Nu a fost condamnata definitiv pentru savirsirea unei infractiuni.

Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii superioare, cu diploma de licenta;

Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu.

Bibliografie de concurs:
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea 8/1996- Legea dreptului de autor si a drepturilor conexe.
• Suita de orchestra
• Suite de dansuri
• Fisa postului

3. Instrumentist- studii medii, treapta profesionala I- 1 post (atribuire directa, perioada determinata conform OG 21/2007)

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:
- cerere de înscriere;
- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă si adeverinta de vechime;
- copie xerox diploma de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:
- Sa aiba cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
- Sa cunoasca limba romana, scris, vorbit:
- Sa aiba virsta minima reglementata de prevederile legale;
- Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata pe baza adeverintei medicale elib.de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;
- Indeplineste conditiile de studii, si, dupa caz, de vechime (min. 7 ani);
- Nu a fost condamnata definitiv pentru savirsirea unei infractiuni.

Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii medii, cu diploma de bacalaureat;

Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu.

Bibliografie de concurs:
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
• Legea 8/1996- Legea dreptului de autor si a drepturilor conexe.
• Suita de orchestra
• Suite de dansuri
• Fisa postului

4. Sef orchestra – studii superioare, grad profesional I- 1 post (perioada nedeterminata)

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:
- cerere de înscriere;
- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă si adeverinta de vechime;
- copie xerox diploma de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:
- Sa aiba cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
- Sa cunoasca limba romana, scris, vorbit:
- Sa aiba virsta minima reglementata de prevederile legale;
- Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata pe baza adeverintei medicale elib.de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;
- Indeplineste conditiile de studii, si, dupa caz, de vechime (min. 2 ani);
- Nu a fost condamnata definitiv pentru savirsirea unei infractiuni.

Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii superioare, cu diploma de licenta;
- Vechime in studii muzicale.

Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu.

Bibliografie de concurs:
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea 8/1996- Legea dreptului de autor si a drepturilor conexe.
• Ordonanta 21/2007 actualizata privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic;
• Suita de orchestra
• Suite de dansuri
• Fisa postului

5. Instructor (canto muzica populara) – studii medii, treapta profesionala I (perioada nedeterminata)

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:
- cerere de înscriere;
- copie xerox după cartea de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier judiciar;
- adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
- copie xerox după carnet de muncă si adeverinta de vechime;
- copie xerox diploma de absolvire;
- să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.

Condiţiile generale de participare:
- Sa aiba cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
- Sa cunoasca limba romana, scris, vorbit:
- Sa aiba virsta minima reglementata de prevederile legale;
- Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata pe baza adeverintei medicale elib.de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;
- Indeplineste conditiile de studii, si, dupa caz, de vechime (min. 7 ani);
- Nu a fost condamnata definitiv pentru savirsirea unei infractiuni.

Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii medii, cu diploma de absolvire;
- Vechime in specialitate muzicala (min 7 ani).
- Experienta pedagogica in domeniul muzical.

Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu.

Bibliografie de concurs:
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Fisa postului;

Etapele desfasurarii concursului/examenului pentru ocuparea posturilor vacante, sunt, dupa cum urmeaza:

- pina la data de 26.06.2014, ora 10.00, depunerea dosarelor;
- pina la data de 30.06.2014, ora 16.00, selectia dosarelor;
- pina la data de 02.07.2014, ora 16.00, depunerea contestatiilor privind selectia dosarelor;
- pina la data de 03.07.2014, ora 16.00, solutionarea contestatiilor privind selectia dosarelor;
- in data de 24.07.2014, ora 10.00, proba scrisa si/sau proba practica;
- pina la data de 25.07.2014, ora 16.00, afisarea rezultatelor la proba scrisa si/sau proba scrisa;
- pina la data de 28.07.2014, ora 16.00, depunerea contestatiilor privind proba scrisa;
- pina la data de 29.07.2014, ora 16.00, solutionarea contestatiilor privind proba scrisa;
- in data de 31.07.2014, ora 10.00, interviul;
- pina la data de 31.07.2014, ora 12.00, afisarea rezultatelor interviului;
- in data de 31.07.2014, ora 16.00, afisarea rezultatelor finale.

NOTA: Posturile contractuale cu atribuire directa, sunt posturi cu contracte de munca incheiate pe perioada determinata de maxim 1 an de zile conform OG 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte (perioada unei stagiuni). Atribuirea directa se face in urma unei selectii de dosare.

Informaţii la telefon 0256/435158 int. 31 (compartiment resurse umane) sau direct la sediul instituţiei(data postarii anuntului 12.06.2014)CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
impreuna cu
CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI TIMIŞ
organizează:


„BĂNĂŢEAN - SUFLET ALES”
- joi, 05 iunie 2014, ora 1900 -
- Sala Capitol -


Parteneri: FILARMONICA BANATUL
Sponsori: FLORARIA CRINUL SUBIN

Manager: Liliana Laichici
Director artistic: Marian Scorobete
Dir. Şcoala de Arte: Codruţa Măgureanu
Organizator: Loredana Bândariu
Sonorizare: Florin Cipu

Program - click [aici]
Program II - click [aici]Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş
organizează:


„Săptămâna culturală a CCAJT”
- 1-6 iunie 2014 -

1 iunie – orele 1530 – 2000 - Festivalul Etniilor din Banat, la Muzeul Satului Bănăţean Timişoara. Naşi: Etnia bulgară. Participă formaţii ale etniilor: bulgară, germană, maghiară, sârbă, romă, slovacă, cehă etc. Invitat special: Ansamblul din Forgaria – Italia.

2 iunie – ora 1200 – Repere în cercetare – Lansarea revistei Timisiensis – sediul CCAJT (str. E. Ungureanu, nr. 1)

3 iunie – ora 1800 - Spectacol muzical coregrafic al şcolilor de arte din Cluj şi Timişoara – curtea Mănăstirii Franciscane (sediul CCAJT, str. E. Ungureanu, nr. 1)

4 iunie – ora 1200 – Vernisajul expoziţiei de pictură şi grafică „Clujul – oraşul comoară” şi al secţiilor de artă plastică ale Şcolii de Arte din Timişoara, Palatul Administrativ. Et. II.

5 iunie – ora 1100 – Seminarul dirijorilor şi coregrafilor de ansambluri profesioniste din România

5 iunie - ora 1900 – Spectacolul în premieră al Ansamblului Profesionist Banatul – Sala „Capitol”

6 iunie – Concluzii pe marginea activităţilor desfăşutrate în Săptămâna Culturală a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş

Coperta programului - click [aici]
Interiorul programului - click [aici]

Manager: Liliana LaichiciCentrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş
organizează:


„FESTIVALUL ETNIILOR”
- 1 iunie 2014 -
- orele 1530 – 2000 -


Naşi: Etnia Bulgară

Participă:
- Ansamblul Profesionist „Banatul” şi solista vocală Elena Jurjescu;
- Ansamblul „Slaviak” din Timişoara;
- Ansamblul „Palucenka” din Dudeştii Vechi;
- Ansamblul „Butykos” din Dumbrăviţa;
- Ansamblul de copii „HanschenKein” şi ansamblul „Banater Rosmarein” din Timişoara;
- Ansamblul „Sveti Nikola” din Diniaş;
- Ansamblul ”Modracek” din Sfânta Helena din Caraş-Severin;
- Ansamblul „Moloda Nadla” din Soca;
- Ansamblul „Kalena” din Ştiuca;
- Formaţia de copii „Shalom” din Timişoara;
- Formaţia „Trandafirul” din Măguri;
- Fanfara din Recaş;
- Grupul de recitatori din Liebling;
- Ansamblul „Datelinka” din Bihor;
- Şcoala Arabă din Timişoara

Invitaţi speciali: Ansamblul din Forgaria – Friuli, Italia.

Festivalul va începe cu parada formaţiilor participante, în splendidul cadru natural al Muzeului Satului Bănăţean, la ora 15.30, urmat, de la ora 17.00, de spectacolul propriu-zis.

Vă invităm să ne fiţi alături la acest eveniment multietnic şi multicultural, atât de specific Banatului!

Manager: Liliana Laichici„Lada cu Zestre”
- FINALA -
- 14-15 IUNIE 2014 -


Faza finală a Festivalului Concurs „Lada cu Zestre” ediţia a VIII-a 2014, se va derula in perioada 14-15 iunie într-un mod diferit, pe secţiuni!

Rugăm finaliştii să citească cu atenţie toate datele ataşate, pe zile, secţiuni, locaţii şi ore aproximative de derulare.

Finalele se vor desfăşura astfel:

Sâmbătă 14 iunie 2014 – Fanfarele şi Corurile la sediul CCAJT (Timişoara str. E. Ungureanu nr. 1) ,începând cu orele 10,30.

Sîmbătă 14 iunie 2014 - la Casa Tineretului (lângă Spitalul Judeţean) toate celelalte secţiuni, conform desfăşurătorului

Duminică 15 iunie 2014 - Toţi participanţii se vor prezenta la Casa Tineretului din Timişoara, conform orelor, sălilor şi ordinii specificate în desfăşurătorul alăturat.

Pt. detalii il puteţi contacta pe dl.Valungan Remus - tel.: 0766.550.599

Simbătă 14.06.2014
- secţiunea coregrafie [citeşte]
- secţiunea muzicală [citeşte]
- secţiunea recitatori dialectali, teatru şi alte genuri, expoziţii, colecţii şi gastronomie tradiţională [citeşte]


Duminică 15.06.2014
- secţiunea coregrafie [citeşte]
- secţiunea muzicală [citeşte]
- secţiunea recitatori dialectali, teatru şi alte genuri, expoziţii, colecţii şi gastronomie tradiţională [citeşte]Consiliul Judeţean Timiş,
Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş,
Mitropolia Banatului
şi Mănăstirea Şag Timişeni

organizează:


„Cântecele Învierii”
- 4 mai 2014 de la ora 1200 -
- Mănăstirea Timişeni Şag -


Participă formaţii de muzică corală şi bisericească din parohiile: Gătaia, Săcălaz, Foeni, Giroc, Timişoara – Iosefin şi Timişoara – Dacia. Intrarea este liberă.

- Vă aşteptăm cu multă plăcere! -

Manager: Liliana LaichiciComunicat
Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Timiş


Vă informăm că în 9 mai, cu ocazia Zilei Europei, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş va prezenta un spectacol folcloric în Sala Multifuncţională a Consiliului Judeţean Timiş, la ora 12.00.

Participă Ansamblul Profesionist „Banatul” al Şcolii Populare de Artă.

Solişti vocali: Carmen Popovici Dumbravă, Dumitru Stoicănescu, Dana Gruescu şi Daniel Scorobete.
Solişti instrumentişti: Ilie şi Radu Vincu, Mădălin Luca.
Conducerea muzicală: Sebastian Roşca.
Coregrafi: Nicolae şi Brânduşa Stănescu.

Manager: Lilian Laichici
Director artistic: Adrian Scorobete
Organizator spectacol: Loredana Bândariu
Sonorizare: Florin CipuAnsamblul Profesionist "Banatul"
al Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş


va susţine un spectacol la Drobeta Turnu Severin,
în 26 aprilie 2014, de la ora 20,30,
în cadrul acţiunii "Zilele Severinului".

Spectacolul va cuprinde următoarele momente artistice:
- Dans de câmpie
- Suită de orchestră
- Dumitru Stoicănescu
- Marius Bodea
- Daniel Iova - intsrumentist
- Zorica Savu
- Mariana Şuşca
- Dans din Oaş
- Adrian Stanca
- Fraţii Radu şi Ilie Vincu - instrumentişti
- Daniel Scorobete
- Luminiţa Istodor
- Dans din Moldova
- Nicu Novac
- Ion Peptenar - instrumentist
- Nicoleta Voica
- Dans de munte

Director artistic: Adrian ScorobeteCENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI TIMIŞ
organizează:


CONCURS / EXAMEN

- 22.05.2014 ora 1000 -
- Str. E. Ungureanu nr. 1 -


1. Pompier- studii medii, treapta profesionala I – 1 post (perioada nedeterminata);
Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • copie xerox după cartea de identitate;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
 • copie xerox după carnet de muncă si adeverinta de vechime;
 • copie xerox diploma de absolvire;
 • să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.
Condiţiile generale de participare:
 • Sa aiba cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • Sa cunoasca limba romana, scris, vorbit:
 • Sa aiba virsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata pe baza adeverintei medicale elib. de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii, si, dupa caz, de vechime (min. 7 ani);
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savirsirea unei infractiuni.
Conditii specifice de participare la concurs:
 • Studii medii generale, profesionale, cursuri de calificare;
 • Cursuri de calificare si atestare pentru prevenirea si stingerea incendiilor;
 • Apt din punct de vedere fizic si medical pentru activitatea de prevenire si stingere a incendiilor;
Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu. Bibliografie de concurs:
 • Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ;
 • O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
 • O.M.A.I. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta.
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca.
 • Fisa postului
2. Manipulant bunuri – studii generale, treapta profesionala I- 1 post( atribuire directa, perioada determinata conform OG 21/2007) Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:
 • cerere de înscriere;
 • copie xerox după cartea de identitate;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
 • copie xerox după carnet de muncă si adeverinta de vechime;
 • copie xerox diploma de absolvire;
 • să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.
Condiţiile generale de participare:
 • Sa aiba cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • Sa cunoasca limba romana, scris, vorbit:
 • Sa aiba virsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata pe baza adeverintei medicale elib.de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii, si, dupa caz, de vechime (min. 7 ani);
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savirsirea unei infractiuni.
Conditii specifice de participare la concurs:
 • Studii generale;
Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu. Bibliografie de concurs:
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentul de Organizare si Functionare al Centrului de Cultura si Arta al Judetului Timis;
 • Fisa postului
3. Sef serviciu (referent) - studii superioare, grad profesional IA- 1 post ( perioada nedeterminata); Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:
 • cerere de înscriere;
 • copie xerox după cartea de identitate;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
 • copie xerox după carnet de muncă si adeverinta de vechime;
 • copie xerox diploma de absolvire;
 • să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.
Condiţiile generale de participare:
 • Sa aiba cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • Sa cunoasca limba romana, scris, vorbit:
 • Sa aiba virsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata pe baza adeverintei medicale elib.de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii, si, dupa caz, de vechime (min. 10 ani);
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savirsirea unei infractiuni.
Conditii specifice de participare la concurs:
 • Studii superioare, cu diploma de licenta;
 • Cunoasterea legislatiei privind patrimoniul imaterial
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza/franceza/germana), nivel mediu sau avansat ;
 • Cunoştinţe operare PC (Ms Word, Excel);
Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu. Bibliografie de concurs:
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
 • Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr 2436/2008 privind elaborarea Programului National de salvgardare, protejare si punere in valoare a patrimoniului cultural imaterial;
 • Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr 2491/2009 pentru aprobarea regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU
 • Ordonanta 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic;
 • Strategia culturala a judetului Timis 2002-2005, Institutul Intercultural Timisoara, Timisoara, Eurostampa, 2005;
 • Pirvu, Ionica, Manager de proiect: ghidul profesionistului, Bucuresti, CPPC, 2008
 • Fisa postului
4. Solist instrumentist- studii superioare, grad profesional IA- 1 post (atribuire directa, perioada determinata, conform OG 21/2007) Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:
 • cerere de înscriere;
 • copie xerox după cartea de identitate;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
 • copie xerox după carnet de muncă si adeverinta de vechime;
 • copie xerox diploma de absolvire;
 • să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.
Condiţiile generale de participare:
 • Sa aiba cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • Sa cunoasca limba romana, scris, vorbit:
 • Sa aiba virsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata pe baza adeverintei medicale elib.de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii, si, dupa caz, de vechime (min. 7 ani);
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savirsirea unei infractiuni.
Conditii specifice de participare la concurs:
 • Studii superioare, cu diploma de licenta;
Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu. Bibliografie de concurs:
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 8/1996- Legea dreptului de autor si a drepturilor conexe.
 • Suita de orchestra
 • Suite de dansuri
 • Fisa postului
5. Instrumentist- studii medii, treapta profesionala I- 1 post (atribuire directa, perioada determinata conform OG 21/2007) Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:
 • cerere de înscriere;
 • copie xerox după cartea de identitate;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
 • copie xerox după carnet de muncă si adeverinta de vechime;
 • copie xerox diploma de absolvire;
 • să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.
Condiţiile generale de participare:
 • Sa aiba cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • Sa cunoasca limba romana, scris, vorbit:
 • Sa aiba virsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata pe baza adeverintei medicale elib.de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii, si, dupa caz, de vechime (min. 7 ani);
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savirsirea unei infractiuni.
Conditii specifice de participare la concurs:
 • Studii medii, cu diploma de bacalaureat;
Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu.
Bibliografie de concurs:
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 8/1996- Legea dreptului de autor si a drepturilor conexe.
 • Suita de orchestra
 • Suite de dansuri
 • Fisa postului
6. Sef serviciu – (dirijor) studii superioare, grad profesional II- 1 post (perioada nedeterminata) Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:
 • cerere de înscriere;
 • copie xerox după cartea de identitate;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală, din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului;
 • copie xerox după carnet de muncă si adeverinta de vechime;
 • copie xerox diploma de absolvire;
 • să nu fie incompatibili cu ocuparea postului, potrivit legii.
Condiţiile generale de participare:
 • Sa aiba cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • Sa cunoasca limba romana, scris, vorbit:
 • Sa aiba virsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestata pe baza adeverintei medicale elib.de medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii, si, dupa caz, de vechime (min. 2 ani);
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savirsirea unei infractiuni.
Conditii specifice de participare la concurs:
 • Studii superioare, cu diploma de licenta;
 • Master in dirijorat cor si orchestra.
Concursul/examenul va consta într-o probă scrisă si/sau probă practică şi interviu. Bibliografie de concurs:
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 8/1996- Legea dreptului de autor si a drepturilor conexe.
 • Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanta 21/2007 actualizata privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic;
 • Suita de orchestra
 • Suite de dansuri
 • Fisa postului
Etapele desfasurarii concursului/examenului pentru ocuparea posturilor vacante, sunt, dupa cum urmeaza:
 • pina la data de 22.04.2014, ora 10.00, depunerea dosarelor;
 • pina la data de 24.04.2014, ora 16.00, selectia dosarelor;
 • pina la data de 28.04.2014, ora 16.00, depunerea contestatiilor privind selectia dosarelor;
 • pina la data de 29.04.2014, ora 16.00, solutionarea contestatiilor privind selectia dosarelor;
 • in data de 22.05.2014, ora 10.00, proba scrisa si/sau proba practica;
 • pina la data de 23.05.2014, ora 16.00, afisarea rezultatelor la proba scrisa si/sau proba scrisa;
 • pina la data de 26.05.2014, ora 16.00, depunerea contestatiilor privind proba scrisa;
 • pina la data de 27.05.2014, ora 16.00, solutionarea contestatiilor privind proba scrisa;
 • in data de 29.05.2014, ora 10.00, interviul;
 • pina la data de 29.05.2014, ora 16.00, afisarea rezultatelor interviului;
 • in data de 30.05.2014, ora 16.00, afisarea rezultatelor finale.

NOTA: Posturile contractuale cu atribuire directa, sunt posturi cu contracte de munca incheiate pe perioada determinata de maxim 1 an de zile conform OG 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte ( perioada unei stagiuni). Atribuirea directa se face in urma unei selectii de dosare.

Informaţii la telefon 0256/435158 int. 31 (compartiment resurse umane) sau direct la sediul instituţiei.

- (data postarii anuntului 08.04.2014) -„Şcoala altfel:
Să știi mai multe, să fii mai bun!”


Luni, 7 aprilie 2014, în cadrul acţiunii "Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!", sute de copii au luat cu asalt clădirea Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş şi, implicit, a Şcolii Populare de Artă.

Însoţiţi de educatori, învăţători şi profesori, copiii au vizitat cercurile Şcolii Populare de Artă şi au asistat nemijlocit la demonstraţiile de meşteşuguri tradiţionale (olărit, sculptură în lemn, împletit şi ţesut), care au fost organizate în sala de spectacole a celor două instituţii.

De asemenea, micii vizitatori au putut admira şi expoziţiile permanente pe care le adăposteşte CCAJ Timiş.

Acţiunea "Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!", organizată în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, va continua în fiecare zi a săptămânii în curs.

Manager: Prof. Liliana Laichici
Director adjunct: Codruţa Măgurean
CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
impreuna cu
CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI TIMIŞ


„Primavară port în suflet”

- 10 aprilie 2014 ora 1700 -

- Str. E. Ungureanu nr. 1 -
- Sala Festivă a Centrului de Cultură şi Artă Timiş -


Clasa de canto popular a prof. Carmen Biruescu organizează un spectacol cu elevii Şcolii Populare de Artă din Timişoara.

- Intrarea este liberă -Oferta activităţilor cultural-artistice
a CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI TIMIŞ
pentru programul


„Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”
- 2014 -


- 7-12 aprilie 2014 -

- Str. E. Ungureanu nr. 1 -
- clădirea Centrului de Cultură şi Artă Timiş -


Detalii / program [descarcă]Timişoreanca Melanie Faur


câştigătoarea unei menţiuni la Expoziţia Internaţională de Arte Plastice şi Decorative a Şcolilor de Arte şi Meserii


Se spune că e bine ca lucrurile să fie făcute la timpul lor, însă nimeni nu ne poate arăta cu certitudine când este „timpul nostru”, mai cu seamă când vorbim despre pasiunea pentru frumos, pentru artă.... Este şi cazul celor care îşi îndreaptă paşii spre Şcoala de Arte din Timişoara, secţie a Centrului de Cultură şi Artă al judetului Timiş, pentru a-şi exploata aptitudinile artistice. Şi pentru că nu există limită de vârstă, satisfacţiile pot veni oricând, câtă vreme eşti pasionat de ceea ce faci.

În această situaţie se află şi MELANIE FAUR, o doamnă licenţiată a Facultăţii de Stiinţe Economice, care, la vârsta de 40 de ani, s-a înscris la cursurile de pictură-grafică, în septembrie 2013, pentru a-şi împlini o dorinţă mai veche. După nici două luni de lucru, profesoara Lucia Stoica a decis să trimită lucrările elevei sale la Expoziţia Internaţională de Arte Plastice şi Decorative a Şcolilor Populare de Arte şi Meserii de la Piteşti, tema concursului fiind „Copiii din regiunea ta”. Nu a fost vorba de o simplă participare, de o prezenţă pur formală, căci timişoreanca noastră a obţinut o binemeritată menţiune la secţiunea „pictură-gravură”. Sunt lucruri cu care ne mândrim şi care dau consistenţă ideii că ne putem perfecţiona artistic, indiferent de vârstă, urmând cursurile Şcolii de Arte din Timişoara...

Redactat: Moldovan Codruţa
Manager: Liliana LaichiciCentrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş
anunţă:


Infiinţarea cercurilor de dans popular
- pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 7 si 14 ani -Inscrierile se pot face direct la sediul CCAJTimis, str. E. Ungureanu nr 1 (Piata Libertatii), unde se vor derula aceste cursuri, in fiecare sambata, intre orele 10-14.

Pentru informatii suplimentare si inscrieri va puteti adresa la telefon 0256. 435158 .Şcoala Popularã de Arte


A fost înfiinţatã în 1962.

Este prima instituţie de pregãtire şi perfecţionare în domeniul artei pentru neprofesionişti, menitã sã preia o parte a tradiţiilor invãţãmântului...... continuã [ro]
... next [en]

Ansamblul profesionist "Banatul"

Ansamblul "BANATUL" a fost înfiinţat în septembrie 1970.

Funcţioneazã din anul 2000 ca secţie a Centrului de Culturã şi Artã Timiş...

Este unicul ansamblu...... continuã [ro]
... next [en]Conservare


Secţia de cercetare, conservare şi valorificare a tradiţiei populare este continuatoarea instituţiei înfiinţate în 1956.

Casa Regionalã a Creaţiei populare Timiş, cum s-a intitulat atunci, ...


... continuã [ro]
... next [en]
Noutati

"LADA CU ZESTRE"

GALA FESTIVALULUI CONCURS
„LADA CU ZESTRE” - ediţia a VIII-a

[ desfăşurător ]


CENTRALIZATOR PUNCTAJ

[ citeste ]


CENTRALIZATOR PREMII

[ citeste ]


PREMII

SECTIUNEA COREGRAFIE

[ citeste ]

SECTIUNEA GASTRONOMIE

[ citeste ]

SECTIUNEA EXPOZITII, COLECTII

[ citeste ]

SECTIUNEA MUZICALA

[ citeste ]

SECTIUNEA RECITATORI

[ citeste ]


ACT ADITIONAL
la Regulamentul Festivalului Concurs[ vezi ]

FINALA

14-15 IUNIE 2014

Indrumător     [ citeste ]

simbătă 14.06.2014

S. Coregrafie [ citeste ]

S. Muzicală     [ citeste ]

S. recitatori dialectali, teatru şi alte genuri, expoziţii, colecţii şi gastronomie tradiţională  [ citeste ]

duminică 15.06.2014

S. Coregrafie [ citeste ]

S. Muzicală     [ citeste ]

S. recitatori dialectali, teatru şi alte genuri, expoziţii, colecţii şi gastronomie tradiţională  [ citeste ]


Rezultate

02.03.2014     [ descarcă ]

09.03.2014     [ descarcă ]

16.03.2014     [ descarcă ]

23.03.2014     [ descarcă ]

30.03.2014     [ descarcă ]

06.04.2014     [ descarcă ]

„Şcoala altfel:
Să știi mai multe, să fii mai bun!”

- 7-12 aprilie 2014 -

Detalii

[descarcă]

Program

[descarcă]


PLANIFICARI SPECTACOLE
Scoala de Arte Timisoara
- semestrul II - 2014

Detalii

[aici]


 
Designed by Visualcris, Develloped by Cattat-SYS